0 סל קניות

המלצה מהרב שמואל אליהו שליט"א

הרב שמואל אליהו שליט"א עורך מתוקף תפקידו ביקורות למערך הכשרות ופוקד לעיתים את משחטת עוף טרי ובריא צפת על מנת לודא כי רמת הכשרות הגבוהה ביותר נשמרת במקום.

צירפנו את מכתב המלצתו האחרון לעיון לקוחותינו היקרים.

 

 

 


-הבא