0 סל קניות

נהלי שחיטת בקר וצאן

פורסם בג' בחשון התשע"ח

כלל מערך שחיטת הבקר והצאן נמצא בפיקוחו, הדרכתו והשגחתו של ראש הבד"צ הרב בנימין מכלוף שליט"א. השחיטת מתבססת על הלכות הבית יוסף עם כל חומרות מרן הגרמ"א. כלל צוות השוחטים והמשגיחים יראי שמיים ובקיאים במלאכת השחיטה כאחד המומחים בישראל. השחיטה מתבצעת בבית מטבחיים מאושר ע"י משרד החקלאות, משרד הבריאות ובפיקוח וטרינרי צמוד.

קליטת הבקר והצאן

 • כל הבקר והצאן המובל לשחיטה מגיע עם אישור וטרינרי ותעודה מזהה.
 • לכל זכר המגיע ממשק ישראל יש אישור מכירת בכורות.
 • הבקר והצאן נבדקים בבית המטבחיים ע"י וטרינר צמוד.

השחיטה

 • השחיטה מתנהלת בפיקוחו הדרכתו והשגחתו של ראש הבד"צ, הרב בנימין מכלוף שליט"א.
 • השחיטת מתבססת על הלכות הבית יוסף עם כל חומרות מרן הגרמ"א כאמור לעיל.
 • כלל צוות השוחטים והמשגיחים יראי שמיים ובקיאים במלאכת השחיטה כאחד המומחים בישראל.
 • מתקים סידור למצוות נטילת זרוע לחיים וקיבה למרות שהכהנים הם כהני חזקה (ספר מנחת יצחק ח' , כ"ו ולפי הבית אפרים)
 • כל הבהמות והצאן נשחטים במתקן בו משכיבים ואוגדים את החיה (בוקס).
 • אף בהמה אינה רואה שחיטת חברתה.
 • ראש צות השוחטים, הבודקים וצות הכשרות נמצאים באיזור השחיטה והבדיקות בזמן השחיטה.
 • הסוחרים והקצבים אינם מורשים להיכנס למתחם בית המטבחיים על מנת לא ליצור לחץ על השוחטים והבודקים.
 • כל מהלך השחיטה וביצוע השחיטה נעשה בנוכחות הרב בן שימול שליט"א.
 • לכל שוחט לפני שחיטת בקר יש שני סכינים מוכנים לשחיטה.
 • לכל שוחט לפני שחיטת צאן יש ארבעה סכינים מוכנים לשחיטה.
 • לפני שחיטה מתבצעת בדיקת סכינים מדוקדקת יבשה ע"י השוחט לאחר שהסכין עברה בדיקה ע"י בודק סכינים מומחה/ רב המשחטה. הבדיקה מתבצעת על סכין יבשה והולכה והבאה על שלוש רוחות הסכין.
 • לאחר כל שחיטה מתבצעת בדיקת סכינים נוספת (רטובה) ע"י בודק סכינים מומחה / רב המשחטה במתחם השחיטה.
 • לפני כל שחיטה שוטף פועל את צואר הבקר או הצאן ובמידת הצורך מסיר שער עבות ממקום השחיטה.
 • לא מתבצעת שחיטה ללא המשגיחים במקום.
 • בדיקות וסימון – מתבצע סימון לרגלים והראש במספר סידורי תואם לבהמה ואין ניתוח וחלוקה לפני בדיקת הפנים.
 • פתיחה ראשונית לצורך בדיקת פנים נערכת כשבהמה תלויה או שוכבת על גבה.
 • פתיחת התרפש נעשית רק ע"י השוחט.
 • פתיחת חזה בהמה גסה בכדי לבדוק ריאה נעשית לא יותר מ-12 ס"מ.
 • מותקן כפתור בראש המסור ע"מ למנוע פגיעה בריאה.
 • כל החיתוך, פירוק וניקור נעשה בסכיני בית המטבים כשאר ישנם סכיני נפרדים לטרף וסכינים נפרדים לניקור.

בדיקות

1. בדיקת פנים :

 • נעשית בדיקת ריאה כרס ובית הכוסות ע"י בודק פנים מומחה שמסמן ממצאיו על לוח הנמצא במקום.
 • מתבצע סימון בחותמת על בטן הבהמה ואז מתבצעת בדיקת שער הדקים בפרות.
 • באם נימצא טרף בבדיקת הפנים מסומנת הבהמה וכל חלקיה בחותמת טרף.
 • לא נימצא טרף – לא יחתם שום חלק באף הכשר אלא בקוד מיד עם פירוקו.

2. בדיקת חוץ:

 • בשעת בדיקת החוץ בכל הבקר והצאן ובית המטבחיים לא נמצאים סוחרים בחדר הבדיקה ע"מ לא ליצור לחץ על הבודק.
 • כל בדיקת ריאה כוללת ניפוח הריאה בלחץ אויר.
 • מתבצעת בדיקת חוץ גם לאלה שנמצאו חלק בבדיקת הפנים.

סימון

 • אחרי בדיקת חוץ פוסק הבודק האם הבהמה חלק עפ"י שיטה הבית יוסף, כשר או טרף.
 • כל חלקי הבשרים יהיו חתומים. בחתימה מצוין מס' קוד הבהמה , סוג כשרות , יום השחיטה.
 • ההחתמה בחותמת משולשת מתבצעת על הזרוע, חזה, אנטריקוט וצלעות.
 • כל בני המעיים הטרפים נצבעים בירוק בולט.
 • כל החותמות, פלומבות ותעודות משלוח תמיד צמודות למשגיח ולא נשארות ללא השגחה. בסיום יום השחיטה המשגיח נועל אותם בארון כבד כשמפתח למנעול בידיו בלבד.

ניקור

 • ניקור חלק קדמי וחלקי פנים נעשה ע"י מנקר מוסמך מומחה ובכיר תחת פיקוח רב המשחטה
הכשרה
 • הכשרת חלקי הבקר וצאן נעשית לאחר חלוקת החלק הקדמי לשני רבעים.
 • הבקר והצאן עוברים שטיפה בלחץ להורדת הדם טרם ההשריה.
 • חום המים בהשריה נע בין 8-10 מעלות צלזיוס.
 • השרית החלקים נעשית ע"ב מסוע כשהחלקים עוברים בצ'ילרים.
 • מתקימת החלפת מים תדירה בצ'ילר ההשריה כדי להימנע בלכלוך במים. המשגיח הכללי המסתובב מודא שהמים מכסים את כל הבשר.
 • משך ההשריה אינה פוחתת מ-35 דקות.
 • לאחר ההשריה נותנים לחלקים לטפטף את מי ההשריה לפני המליחה.
 • ישנה הקפדה יתרה על המליחה (ע"י ישראל) של כל החלקים.
 • כל מהלך המליחה מודאים המולחים שהמלח הינו יבש.
 • משך השהיה במליחה הינו כ-70 דק'.
 • לאחר מליחה מתבצע ניפוץ המלח ע"י שטיפת הבקר / צאן בזרם מים, ולאחר מכן הדחה בשלושה מיכלים שונים כאשר ישנה הקפדה על החלפת המים במיכלי ההדחה. משגיח מודא כי המים נקיים ואינם מלוחים.
 • כל חלקי הפנים מוכשרים באמבטיות המיועדות רק לשריה. לאחר השריה מולחים חלקי פנים במתקן מיוחד לכך. לאחר מכן מתבצעת מליחה וניפוץ המלח נעשה ע"י שטיפה בצינור ושלוש הדחות במיכלים המיועדים לכך.

טרפות

 • את הטרפות מעבירים לחדר טרפות המיועד לכך אשר נעול ע"י משגיח.
 • מתבצעת רשימה ומעקב אחר כמות הטריפות וכן מעקב למי נמכר הטרף.

אריזה

 • כלל הכיתוב על השקיות, האריזות, התויות והמדבקות מאושר מראש ע"י רב המשחטה.
 • כלל התויות והציוד הנלוה מצויים בידי המשגיח הכללי אשר מבצע רישום ומעקב על כמות האריזות כדי שאלה לא יגיעו לידים לא נכונות.

כשרות לפסח

 • שטח בית המטבחיים והציוד בו מוכשרים לפסח ואין כל כניסת חמץ לשטח בכל ימות השנה.
 • שטח האריזה וכל הציוד הנלוה לו מוכשרים לפסח ואין כל כניסת חמץ לשטח בכל ימות השנה.

הקודם -הבא