0 סל קניות

נהלי שחיטת עוף מהדרין / חלק גלאט

פורסם בכ' בסיון התשע"ו

כלל מערך שחיטת העוף נמצא בפיקוחו, הדרכתו והשגחתו של הרב בנימין מכלוף שליט"א, ראש הבד"צ ורב משחטת עוף טרי ובריא צפת. שחיטת העוף מתבססת על הלכות הבית יוסף עם כל חומרות מרן הגרמ"א. הכשרות מומלצת ע"י הרב שמואל אליהו שליט"א (ניתן לעין בהמלצה כאן).

קבלת העופות

  • צוות משגיחים מבצע בדיקה מדגמית ראשונית לעופות במשקי הגידול טרם הגעתם למשחטה.
  • העופות המצויים במשחטה תחת השגחת הבד"צ הינם עופות טיבעיים הניזונים מתזונה צמחית בלבד וללא אנטיביוטיקה כזרז גדילה.
  • הנחיות ברורות ניתנות למשקים מגדלי העופות ולמדגרות בדגש על החיסונים. בזמן הזרקת חיסון כמחויב לפי הנחית משרד הבריאות (ניוקאסל) יש פיקוח ע"י משגיח צמוד. ההזרקה נעשית באיזור החזה ללא חשש לניקוב הריאה.
  • המשקים מונחים בהעמסת העופת שלא לדחוס כמות עופות גדולה בכל כלוב מגירה. כל כלוב המתקבל במשחטה אינו מכיל יותר מ 16-18 עופות.
  • המעמיסים מונחים שלא לזרוק את העופות משום חשש "נפולה".
  • כל משלוח היוצא מהמשק למשחטה, מלווה בתעודה מתאימה אשר עליה מצוין מיקום המשק, שם בעל המשק, מספר הכלובים וכמות העופות.

   צוות השוחטים

   • כלל צוות השוחטים והמשגיחים יראי שמיים ובקיאים במלאכת השחיטה כאחד המומחים בישראל.
   • משך העבודה של כל שוחט במשחטה הינו חצי שעה בלבד ולאחריה חצי שעה מנוחה (סה"כ משך משמרת 6 שעות לכל שוחט).
   • בתחילת שחיטה מתבצעת בדיקת סכינים מדוקדקת יבשה ע"י השוחט.
   • שני בודקי סכינים מומחים במלאכתם בודקים את הסכינים לשוחטים טרם עליתם לשחיטה וכן במהלך עבודת השוחט תוך כדי השחיטה כל 10-15 ד' (בדיקה ברטוב).
   • בסוף השחיטה (חצי שעה מתחילתה) מתבצעת בדיקת סכינים נוספת (רטובה) ע"י בודק סכינים.
    צוות המשגיחים
    • במשחטה ישנם משגיחים מומחים המבצעים לכל עוף בדיקת צומת הגידים בארכובה (בכל רגל) ובדיקת ריאות במישוש לכל עוף. כמו כן מתבצעת בדיקה מדגמית של בני מעיים (1 ל 150).
    • משגיחים על המליחה. כלל המליחה נעשית ע"י ישראל.
      משגיחים על צרירויות דם.
      משגיחים על טרפות.
      משגיחים על האריזה בחותם על חותם. כלל האריזה נעשית ע"י ישראל שומר תורה ומצוות.
      זמן העבודה של המשגיחים הינו 45 ד' ולאחריה חצי שעה מנוחה.
      משגיח/מפקח מסתובב אחראי על כלל המשגיחים באיזור הפירוק לחלקים ופתיחת הגב (פתיחה נעשית רק בעוף חלק גלאט).
      משגיח אחראי על ניקוי אברי הפנים (לאחר שאיבת וניקוי תוכן כל העוף ע"י מכונה).

     השחיטה

     • כל שוחט מגיע למשחטה עם לפחות 3 בסכינים מוכנים ובדוקים.
     • בתחילת שחיטה מתבצעת בדיקת סכינים מדוקדקת יבשה ע"י השוחט וזאת לאחר שהסכין עברה בדיקה ע"י בודק סכינים מומחה אשר מאשר את הסכין לשחיטה.
     • לאחר רבע שעה של שחיטה מתבצעת בדיקת סכינים נוספת (רטובה) ע"י בודק סכינים מומחה על רמפת השחיטה.
     • בסוף השחיטה (חצי שעה מתחילתה) מתבצעת בדיקת סכינים נוספת (רטובה) ע"י בודק סכינים על רמפת השחיטה.
     • כל שוחט מחויב בזמן עבודתו לבדוק את סכינו בכל סיום שחיטת מגרה כאשר בכל מגרה יש בממוצע כ-16עד 18 עופות.
     • קצב השחיטה של העופות הינו כ-10 עופות בדקה. לכל עמדת שחיטה יש צבע משלה ואף הקונוסים הקולטים את העופות השחוטים צבועים עפ"י הצבעים המשויכים לעמדה. הדבר נועד לצורך מעקב ווידוא אילו עופות שחט כל שוחט ובאם יש בעיה יכולים להוריד את העופות של אותו שוחט ששחט.
     • ליד עמדת השוחטים ישנם שני מתקנים לנבלות .
     • מכונת המריטה מחוברת למי ברז קרים בלבד ללא אפשרות חיבור למים חמים.

      השגחה

      • פעולת ההשגחה נעשית אך ורק ע"י משגיחים יראי שמיים כמוזכר לעיל.
      • בדיקות המבוצעות לכל עוף: בדיקת צומת הגידים, "בוקא דאטמא" ושברים בכנפיים, ריאות ובני מעיים.
      • המשגיח בודק בראיה ובמישוש כל ראותה ובכל שאלה או ספק העוף יורד מהליין ומונח מידית בעגלת הטרפות.
      • בבדיקת צומת הגידים נעשית בארכובה ובכל רגל של העוף.
      • בדיקת ריאות – המשגיח הממונה על בדיקת הריאות מבצע בדיקה בראיה ומישוש לכל עוף.
      • משגיח נוסף מפקח על ניקיון העופות וחלקיהם כנזכר לעיל. הניקוי הפנימי מתבצע ע"י ישראל שומרי תורה ומצוות לאחר שכל עוף עבר שאיבה ידנית.
      • משגיח נוסף אחראי על פתיתת צרירויות דם בכל חלקי העוף.
      • המליחה מתבצעת ע"י ישראל שומרי תורה ומצוות כנזכר לעיל.
      • משגיח נוסף על טרפות מוריד מידית מהליין ומעביר לחדר הטרפות. החדר נעול והמפתח נמצא רק בידי המשגיח.
      • משגיח כללי מסתובב בין העמדות ומפקח על כלל המערכה.
      • משגיח נוסף אחראי על הפירוק לחלקים והאריזה. האריזה נעשית ע"י ישראל שומרי תורה ומצוות.

      הכשרה

       • מתבצע חיתוך ורידי צואר בשלושה חיתוכים. כמו כן, חותכים את מקום השחיטה ואת קצוות הכנפיים (החלק השלישי בכנף). ומוסר העור סביב לבית הצואר והזפק.
       • כל העופות עוברים שאיבה ידנית בואקום להוצאת כלל חלקי הפנים כולל כליות.
       • העוף עובר שתי תחנות שטיפה להורדת הדם מעליו טרם ההשריה.
       • בעוף חלק גלאט פותחים עופות בגבם טרם ההשריה.
       • חום המים בהשריה נע בין 8-10 מעלות צלזיוס.
       • מתקימת החלפת מים תדירה בצ'ילר ההשריה כדי להימנע בלכלוך במים. המשגיח הכללי המסתובב מודא שהמים מכסים את כל העופות.
       • משך ההשריה אינה פוחתת מ-35 דקות.
       • לאחר ההשריה כל העופות עוברים דרך מכונת אורור ע"מ שמי ההשריה יטפטפו לפני המליחה.
       • ישנה הקפדה יתרה על המליחה (ע"י ישראל) של העופות מבפנים ומבחוץ כדין.
       • כל מהלך המליחה מודאים המולחים שהמלח הינו יבש.
       • את העופות שמלחו מניחים על שולחן מליחה כך שהצד הפתוח כלפי מטה כדי לאפשר לדם לזלוג.
       • שולחן המליחה נשטף באופן מתמיד ע"י ממטרות המצויות תחתיו.
       • משך השהיה בשלחן המליחה הינו כ-70 דק'.
       • לאחר מליחה מתבצע ניפוץ המלח בעופות (נפילה משולחן בגובה 1.20מטר למסוע לשם הוצאת המלח וכן שטיפה בצינור ולאחר מכן הדחה בשלושה מיכלים שונים כאשר ישנה הקפדה על החלפת המים במיכלי ההדחה. משגיח מודא כי המים נקיים ואינם מלוחים.
       • כל חלקי הפנים מוכשרים באמבטיות המיועדות רק לשריה. לאחר השריה מולחים חלקי פנים במתקן מיוחד לכך. לאחר מכן מתבצעת מליחה וניפוץ המלח נעשה ע"י שטיפה בצינור ושלוש הדחות במיכלים המיועדים לכך.

       טרפות

        • את הטרפות מעבירים לחדר טרפות המיועד לכך כאשר מפתח לחדר מצוי רק בידי המשגיח.
        • אין מטפלים בעוף טרף ליד העוף הכשר.
        • כלל הטרף נארז באריזה נפרדת עליה כתוב בבירור "טרף" ונעשה רישום יומי לגבי כמות הטריפות של אותו היום .
        • מכירת הטריפות נעשית לנוכרי המאושר ע"י הרבנות הראשית.
        • מתקים מעקב צמוד למי נמכר הטרף על מנת שלא יחזור לשוק הכשר.

        אריזה

         • כלל הכיתוב על השקיות, האריזות, התויות והמדבקות מאושר מראש ע"י רב המשחטה.
         • כלל התויות והציוד הנלוה מצויים בידי המשגיח הכללי אשר מבצע רישום ומעקב על כמות האריזות כדי שאלה לא יגיעו לידים לא נכונות.
         • כבדים ולבבות נארזים במארזים מיוחדים בעלי כושר ספיגת דם כדי להימנע מסוגית כבוש.
         • על כל מגש מסוג לבבות / כבד מצוין אופן הכשרת החלק בבית הלקוח (מצ"ב תמונה).

         כשרות לפסח

         • שטח המשחטה והציוד בו מוכשרים לפסח ואין כל כניסת חמץ לשטח בכל ימות השנה.
         • שטח האריזה וכל הציוד הנלוה לו מוכשרים לפסח ואין כל כניסת חמץ לשטח בכל ימות השנה.
         ט.ל.ח

         -הבא