0 סל קניות

אופן הכשרת כבד לפני צריכתו

לכל אריזה של כבד מצורפות הוראות הכשרה, על מנת להימנע מהכשלת ציבור הלקוחות. יש לעקוב ולמלא אחר הוראות ההכשרה על מנת להימנע מלהיכשל בדבר.

צירפנו תמונה לדוגמא של מארז כבד טרי אליה מצוין אופן ההכשרה.

מדבקת הוראות להכשרת כבד


הקודם -הבא