0 סל קניות

תמונות

תמונות מעבודת הבד"צ בארץ ובעולם

ביקור הרבנים במחלבות שטראוס (אלול תשע"ו): מורנו ורבנו מרן שמואל אליהו בליווי הרב בנימין מכלוף, ראש בד"צ ברכת אליהו, רב מחלבת שטראוס הרב משה והב ומנהל מחלבות שטראוסביקור הרבנים הגאונים בקהילת "קול אליהו": הרב אליהו מלכה שליט"א רב העיר כרמיאל, הרב אליהו אברז'ל ראש אבות בתי הדין בירושלים, מורנו ורבנו מרן שמואל אליהו שליט"א

קביעת מזוזה בבית כנסת החדש במשחטת עוף טרי ובריא צפת בעת סיור השר אורי אריאל במשחטה (איר התשע"ו):  בתמונה מורנו ורבנו מרן שמואל אליהו שליט"א, הרב בנימין מכלוף ראש הבד"צ, השר אורי אריאל ומנהל משחטת עוף טרי ובריא מר אבי מנוחיןביקור הרב משה כ"ץ, ראש מכון כושרות בבית הבד הר ועמק בהשתתפות ראש הבד"צ הרב בנימין מכלוף שליט"אבדיקת מצה שמורה באפיה ידנית ערב פסח התשע"ו ע"י הרב אליהו מלכה שליט"א, רב העיר כרמיאל והרב בנימין מכלוף שליט"א ראש הבד"צבדיקת מעבדה לאיתור חרקים בגידולים עליים ללא חששביקור הרב בנימין מכלוף שליט"א ראש הבד"צ בחממות לגידולים עליים ללא חשש חרקים ברירת חיטה שמורה בעפולה - מוצאי פסח התשע"וגלרית תמונות מעבודת הבד"צ ברחבי הארץ ובעולם